تبلیغات اینترنتیclose
عقل گفت: به مسافر دل بستن خطاست،دل گفت: همه رفتـنی اند ...