تبلیغات اینترنتیclose
خدای من ! تنها تکیه گاه من تویی !... آرامش و عشق را تنها از تو می خواهم مهربانا